Bolkensteeg 17a
Postbus 33
5100 AA Dongen
Telefoon (0162) 31 33 52
Telefax (0162) 31 53 20

E-mail notarissen@notariskantoordongen.nl

Openingstijden
Notariskantoor Dongen is geopend
van maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.

 
 

Welkom bij Notariskantoor Dongen


Een greep uit het actuele nieuws...


Einde pensioen in eigen beheer dga’s
 
De regeling ‘pensioen in eigen beheer’ voor directeuren-grootaandeelhouders (dga) gaat verdwijnen. Dat besloot het kabinet vorige maand. Het kabinetsbesluit is bij alle betrokkenen positief ontvangen. VNO-NCW becijferde dat ongeveer 150.000 dga’s een dergelijke regeling hebben.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Testamenten voor de langstlevende en verjaring
 
Testamenten die ervoor zorgen dat de langstlevende de kinderen niet direct hun erfdeel hoeft te geven, zijn algemeen bekend. De kinderen moeten meestal wachten tot de laatste ouder overlijdt en dan krijgen zij hun erfdeel van de eerste ouder, tezamen met het erfdeel van de laatst overleden ouder.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Uitleg notariële akte
 
In de agrarische sector gaat de eigenaar/agrariër er meestal van uit, dat de boerderij inclusief het agrarisch bedrijf door een van zijn kinderen wordt overgenomen. In de huidige tijd is dat niet meer zo vanzelfsprekend, omdat veel landbouwbedrijven geen bestaansrecht meer hebben. Mocht een van de kinderen (de voortzetter) de boerderij toch overnemen, dan wordt bij het bepalen van de koopsom rekening gehouden met het feit, dat het voor de voortzetter mogelijk moet zijn een redelijke exploitatie van de boerderij te behalen.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Nieuwe ruime schenkingsvrijstelling eigen woning niet altijd van toepassing
 
Kinderen die een schenking krijgen van hun ouders, kunnen al jarenlang van diverse vrijstellingen gebruik maken. Het jaarlijks vrijgestelde bedrag per kind bedraagt € 5.304 (2016), en eenmalig mag een kind tussen de 18 en 40 jaar een verhoogd bedrag vrijgesteld ontvangen (€ 25.449 in 2016).
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Beroep op financieringsvoorbehoud
 
Bij aankoop van een onroerende zaak, of dit nu een woonhuis is of een bedrijfspand, is het niet alleen gebruikelijk maar ook zeer zinvol om als koper in de koopakte een financieringsvoorbehoud te maken. Ook al is men overtuigd van het feit, dat financiering van de aankoop geen probleem zal zijn, is het toch verstandig dit voorbehoud te maken. Banken of financieringsmaatschappijen hebben hun eigen criteria voor het verstrekken van een financiering.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Levensexecuteur geen bewindvoerder en mentor
 
Het maken van een levenstestament is hip. Wie nog geen levenstestament heeft, kan niet meer meepraten tegenwoordig. Kort gezegd kan er in een levenstestament vastgelegd worden wat u wilt regelen voor het geval u, door bijvoorbeeld dementie of een ongeval, zelf niet meer de regie heeft over uw leven.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Uitsluitingsclausule bij schenking kan niet achteraf
 
Ouders willen hun kind soms ondersteunen met een schenking. En ook al vinden zij hun schoonzoon of -dochter best aardig, het is toch vaak de bedoeling dat het bedrag alleen aan het eigen kind toekomt. Zo willen de ouders het kind niet alleen tijdens het huwelijk beschermen, maar vooral als het kind gaat scheiden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Alimentatieregeling voor ongehuwden
 
Alimentatie betalen na echtscheiding is in Nederland alleen voor gehuwden vastgelegd in de wet. Voor mensen die samenwonen is er bij uit elkaar gaan geen wettelijke alimentatieregeling voor de partner die niet in eigen onderhoud kan voorzien. Samenwoonpartners zullen na het uit elkaar gaan ieder voor zichzelf moeten zorgen.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer

© 2009-2016, Notariskantoor Dongen