Bolkensteeg 17a
Postbus 33
5100 AA Dongen
Telefoon (0162) 31 33 52
Telefax (0162) 31 53 20

E-mail notarissen@notariskantoordongen.nl

Openingstijden
Notariskantoor Dongen is geopend
van maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.

 
 

Welkom bij Notariskantoor Dongen


Een greep uit het actuele nieuws...


www.mijneerstewoning.nu

Wanneer je voor het eerst een woning gaat kopen of huren, krijg je met veel zaken te maken die geregeld moeten worden. Denk hierbij aan je financiering, verzekeringen en de juridische zaken. Dit zijn vaak lastige onderwerpen omdat je hier nog nooit mee te maken hebt gehad. Veel informatie staat op internet, maar is dit wel het juiste in jouw situatie?

Daarom organiseert mijn eerste woning.nu een starterscafé op woensdag 15 maart 2017 om 20.00 uur, in Den Hamse Bok aan de Hoge Ham 45 in Dongen. Hier staat een team van professionals voor jou klaar, die jou verder op weg helpen, want wij vinden het belangrijk dat je een goede basiskennis hebt bij het kopen of huren van je eerste woning.

Bezoek onze website www.mijneerstewoning.nu of onze Facebook-pagina.


Wel of niet verrekenen bij huwelijkse voorwaarden
 
Bij het maken van huwelijkse voorwaarden houden echtgenoten vaak hun vermogens gescheiden. Maar daarnaast worden vaak zogenaamde verrekenbedingen opgenomen. Meestal gaat het dan om een periodiek – jaarlijks – verrekenbeding waarbij de echtgenoten hun overgespaarde inkomsten delen. Heel vaak wordt er ook een finaal verrekenbeding opgenomen waarbij de echtgenoten afspreken bij het einde van het huwelijk – door echtscheiding en/of door overlijden – net te doen alsof ze in gemeenschap van goederen waren gehuwd, waardoor hun vermogens moeten worden gedeeld.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Praktische zaken rond vrijstelling schenking voor eigen woning
 
Vanaf 1 januari 2017 geldt de verruimde schenkingsvrijstelling in verband met de eigen woning weer. De vrijstelling bedraagt € 100.000 en mag ook gebruikt worden door anderen dan familieleden. Wel moet degene die de schenking ontvangt, of diens partner tussen de 18 en 40 jaar zijn. Nieuw ten opzichte van een eerdere periode waarin de schenkingsvrijstelling gold, is dat de schenking over drie kalenderjaren kan worden uitgesmeerd.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Curatele- en bewindregister
 
Als iemands vermogen onder bewind wordt gesteld, dan kan dat sinds 2014 ingeschreven worden in het Centrale Curatele-en Bewindregister. Het is niet bij alle vormen van bewind verplicht maar wel als er sprake is van een onder curatele stelling of bij een bewind omdat iemand geld verkwist of problematische schulden heeft.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Aangifte voor erf- en schenkbelasting vanaf 1 januari 2017 in nieuwe vorm
 
Als iemand in Nederland een schenking krijgt of na overlijden van een naaste een erfenis ontvangt, moet er aangifte gedaan worden bij de belastingdienst. Tot voor kort was het mogelijk om de aangifte in een zelf gekozen vorm te doen. Sommige mensen kiezen voor het formulier van de belastingdienst, maar ook een zelf geschreven brief was mogelijk.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Grote vrijstelling voor aankoop eigen woning weer terug in 2017
 
De Eerste en de Tweede Kamer hebben ingestemd met het Belastingplan 2017. Dit betekent dat onder andere de vrijstellingen en tarieven voor de erf- en schenkbelasting 2017 zijn vastgesteld. In het oog springt de grote vrijstelling van € 100.000 voor personen tussen de 18 en 40 jaar die de schenking gebruiken voor de aankoop van de eigen woning. De nieuwe regeling is ruim, waardoor de schenking niet alleen aan kinderen maar aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar gedaan kan worden, dus bijvoorbeeld ook aan andere familieleden, vrienden, kennissen of buren.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Dochter misbruikt pinpas en pincode
 
Zolang iemand zelf de boodschappen doet en de rekeningen betaalt, is er niks aan de hand. Maar zodra er sprake is van hulpbehoevendheid zal er een vertrouwd persoon aangesteld moeten worden die in ieder geval de financiën beheert.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Testamenten voor de langstlevende en verjaring
 
Testamenten die ervoor zorgen dat de langstlevende de kinderen niet direct hun erfdeel hoeft te geven, zijn algemeen bekend. De kinderen moeten meestal wachten tot de laatste ouder overlijdt en dan krijgen zij hun erfdeel van de eerste ouder, tezamen met het erfdeel van de laatst overleden ouder.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Uitsluitingsclausule bij schenking kan niet achteraf
 
Ouders willen hun kind soms ondersteunen met een schenking. En ook al vinden zij hun schoonzoon of -dochter best aardig, het is toch vaak de bedoeling dat het bedrag alleen aan het eigen kind toekomt. Zo willen de ouders het kind niet alleen tijdens het huwelijk beschermen, maar vooral als het kind gaat scheiden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer

© 2009-2017, Notariskantoor Dongen