Aangifte Erfbelasting in Belastingplan 2019

Na een overlijden moeten de mensen die de erfenis ontvangen aangifte doen voor de erfbelasting. Als ze meer erven dan het voor hen vrijgestelde bedrag, zullen zij erfbelasting moeten betalen.

De aangifte voor erfbelasting moet binnen 8 maanden na overlijden ingediend worden. Toch krijgen erfgenamen ondanks tijdige indiening soms te maken met een door de Belastingdienst berekende belastingrente van – op dit moment – 4%. Om de belastingrente te voorkomen werd wel het advies gegeven om binnen vijf maanden na het overlijden (een voorlopige) aangifte erfbelasting te doen. Als vervolgens de dagtekening van de aanslag binnen 8 maanden na het overlijden is, dan was er geen belastingrente verschuldigd.

De staatssecretaris van Financiën heeft nu laten weten dat hij de gang van zaken onwenselijk vindt en in het belastingplan 2019 gaat opnemen dat geen belastingrente verschuldigd is indien binnen de normale termijn van 8 maanden, en dus tijdig, aangifte voor erfbelasting wordt gedaan.

Wilt u meer weten over de aangifte voor erfbelasting, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.

Bron: Notamail 9 juli 2018, nummer 158.