Afstempelen aandelen stamrecht-bv aantrekkelijk

Veel werknemers die in en voor de crisistijd zijn ontslagen hebben hun ontslagvergoeding gestald in een eigen stamrecht-bv. Tot 1 oktober 2012 moest minimaal € 18.000 aandelenkapitaal in de bv worden gestort. Die eis is per die datum losgelaten zodat ook bijvoorbeeld zzp’ers betere toegang hebben tot de bv-structuur. Sindsdien moet er minimaal € 0,01 aandelenkapitaal in de bv worden gestort. Als u de stamrecht-bv vóór 1 oktober 2012 heeft opgericht, kunt u daarom het gestorte kapitaal (bijna) volledig belastingvrij uit de bv halen.

U moet wel aan wat voorwaarden voldoen om dat op een juridisch geldige manier te kunnen doen. Zo moeten de aandeelhouders instemmen met een statutenwijziging waarin de nieuwe nominale waarde wordt opgenomen. Als enig aandeelhouder zal dat in elk geval wel lukken, maar u moet de statutenwijziging wel bij de notaris moeten regelen. Naast de statutenwijziging moet u er ook voor zorgen dat u ook in de nieuwe situatie nog wel uw aan overige verplichtingen kunt voldoen, zoals het betalen van schulden of het nakomen van pensioenverplichtingen.

Wilt u meer weten over het afstempelen van aandelenkapitaal in uw (stamrecht-)bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: FD 6/4/18.