Beherende en stille vennoten hebben gezamenlijk belang in CV

Wie vennoot is in een commanditaire vennootschap (CV) of een dergelijke vennootschap adviseert, moet zich ervan bewust zijn dat de beherende en de stille vennoten een gezamenlijk belang hebben in de CV. Beider belangen moeten gewogen worden en leidend zijn bij besluiten en bij advisering. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Als aan dit uitgangspunt niet wordt voldaan, kan er zomaar sprake zijn van onrechtmatige daad. Het belang van de uitspraak van de Hoge Raad is dat iedereen die zich binnen en buiten de CV voor de CV inzet, bij mogelijk tegenstrijdige belangen tussen beherende en commanditaire (stille) vennoten, erop moet letten dat die inzet altijd in overeenstemming is met aard van de commanditaire vennootschap. Het tegenstrijdig belang moet voor alle vennoten in de CV bekend zijn.

Wilt u meer weten over de ins en outs van en CV? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 29/6 2018/0589 ECLI:NL:HR:2017:2444.