Curatele- en bewindregister

Als iemands vermogen onder bewind wordt gesteld, dan kan dat sinds 2014 ingeschreven worden in het Centrale Curatele-en Bewindregister. Het is niet bij alle vormen van bewind verplicht maar wel als er sprake is van een onder curatele stelling of bij een bewind omdat iemand geld verkwist of problematische schulden heeft.

Het grote voordeel van deze registratie is dat nu voor de buitenwereld ook duidelijk is of iemand wel of niet zelf mag handelen. Het zorgt voor meer bescherming van de onder curatele gestelde en van degene wiens vermogen onder bewind staat. Iemand die bijvoorbeeld iets verkoopt, terwijl de koper wiens vermogen onder bewind is gesteld dat helemaal niet kon betalen, heeft pech. Hij had uit het register kunnen aflezen dat de koper alleen tezamen met zijn bewindvoerder mocht handelen.

De nieuwe regeling geldt sinds 2014 maar het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalde onlangs dat ook als er voor die datum een bewind is ingesteld, dat kan worden ingeschreven bij het register.

Heeft u hulp nodig bij de registratie, of wilt u meer weten over bewind of curatele? Neem dan gerust eens contact op met ons kantoor.

Bron: ND SAM 05 januari 2017, nummer 2017/3.