Diensten van Notariskantoor Dongen

Notariskantoor Dongen is ondermeer werkzaam op de volgende rechtsgebieden:

  • Registergoedpraktijk
  • Familie- en erfrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Verenigingen en stichtingen
Registergoedpraktijk

Bij Notariskantoor Dongen is een aantal medewerkers gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met de overdracht of verkoop van onroerende zaken (huizen, grond, gebouwen), het vestigen van hypotheken en erfdienstbaarheden. Tevens verzorgen wij de verdeling van onroerende zaken, bijvoorbeeld bij echtscheidingen, alsmede het splitsen van gebouwen in appartementsrechten.

Familie- en erfrecht

Bij Notariskantoor Dongen houdt een aantal medewerkers zich bezig met alles wat te maken heeft met familierecht en erfrecht. Hierbij moet gedacht worden aan het opstellen van testamenten, waarin geregeld wordt wat er na overlijden dient te gebeuren, alsmede het opstellen van samenlevingscontracten of huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden. Tevens verzorgen wij de afhandeling van nalatenschappen: van het afgeven van een verklaring van erfrecht, waarin vermeld staat wie namens de erfgenamen de nalatenschap mag afwikkelen, tot het doen van aangiften voor het successierecht en de complete verdeling van de nalatenschap. Actuele ontwikkelingen worden door ons continu bijgehouden, waaronder het Erfrecht en de nieuwe Successie-wetgeving. Ook op het gebied van estate planning (het plannen van een fiscaal zo gunstig mogelijke vererving) en het doen van schenkingen kan Notariskantoor Dongen u bijstaan.

Ondernemingsrecht

Op het gebied van ondernemingsrecht verricht Notariskantoor Dongen de volgende diensten:

  • Het opstellen of wijzigen van statuten voor besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s);
  • het verzorgen van aandelenoverdrachten;
  • het certificeren en de-certificeren van aandelen;
  • het splitsen van vennootschappen;
  • het verzorgen van fusies tussen rechtspersonen;
  • het opstellen van andere contractstukken waaronder maatschaps- en firmacontracten.

Notariskantoor Dongen heeft een aantal medewerkers welke gespecialiseerd zijn in (agrarische) bedrijfsoverdrachten, zowel de overdrachten aan derden als de bedrijfsoverdracht naar de kinderen.

Verenigingen en stichtingen

Niet alleen voor het oprichten van een vereniging of stichting of het wijzigen van de statuten daarvan, maar ook voor fusies tussen verenigingen of stichtingen is Notariskantoor Dongen uw partner in rechtszekerheid.