Discussie over bedoeling open cv’s

De commanditaire vennootschap (cv) is vooral een uitkomst voor bedrijven waarvan de financiers risicodragend kapitaal ter beschikking stellen, maar zelf geen bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Zij zijn daarmee zogenaamde stille vennoten. Er zijn open en besloten cv’s. Bij een open cv kunnen vennoten vrij toe- en uittreden, bij een besloten cv is daar toestemming van de overige vennoten nodig. Een open cv is niet transparant, waarmee deze vorm interessant is geworden voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die de omvang van hun vermogen buiten de openbaarheid willen houden.

In het weekblad Fiscaal Recht is een discussie gestart waarin dat laatste aan de kaak wordt gesteld. Een dergelijk gebruik van de open cv is volgens een aantal fiscalisten strijdig met het overheidsbeleid voor meer transparantie. Zij waarschuwen voor een mogelijke navordering voor dga’s van de Belastingdienst. Dat komt omdat zij in een open cv aanmerkelijkbelangbelasting in box 2 ontlopen. Die is immers alleen van toepassing op natuurlijke personen en niet op cv’s.
Volgens de Belastingdienst is een open cv vooral bedoelt om de privacy te beschermen en niet om belastingvoordelen te realiseren. Hun waarschuwing is dat zij oneigenlijk gebruik van de open cv zal bestrijden.

Bron: “Taxlive 31 mei / Fiscaal Weekblad”