Eens gegeven blijft gegeven

Veel mensen hebben in hun testament staan dat hun kinderen de tijdens leven ontvangen schenkingen niet met de erfenis hoeven te verrekenen.

Schenkingen die voor 1 januari 2003 werden gedaan moesten volgens de wet ingebracht worden. Het inbrengen van schenkingen betekent, dat de kinderen die tijdens leven meer geschonken hadden gekregen, minder uit de erfenis van de ouders ontvangen, zodat per saldo alle kinderen een gelijke portie krijgen. De inbrengregel geldt niet meer voor schenkingen na 1 januari 2003. Heeft u voordien ook schenkingen gedaan dan is het verstandig om in uw testament op te nemen of de kinderen hun schenkingen met de erfenis moeten rechttrekken. Dat kan veel geruzie voorkomen.

Mocht u één van de kinderen willen helpen met een schenking, dan kunt u bij die betreffende schenking laten vastleggen dat het kind de schenking moet zien als een voorschot op de erfenis die later nog rechtgetrokken moet worden met de erfenis.

Wilt u meer weten over inbreng van schenkingen? U kunt contact opnemen met ons secretariaat voor het maken van een afspraak.

Bron: Rb. Noord-Nederland 2 augustus 2017, nr C/17/146260 / HA ZA 16-2 (RBNNE:2017:2955).