Eigen woning schenking en 180 dagen

Als er vlak voor overlijden nog schenkingen worden gedaan om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen komt men meestal bedrogen uit.

De truc wordt vaak bedacht omdat schenkingen kort voor overlijden ervoor zorgen dat – na overlijden – de erfenis kleiner is. De erfdelen van de erfgenamen zijn dan ook kleiner en erfgenamen hoeven minder erfbelasting te betalen in de hoogste schijf. De belastingdienst heeft hier al lang geleden een stokje voor gestoken met de zogenaamde 180-dagen-regeling.

Als iemand binnen zes maanden voor overlijden een schenking doet wordt de schenking toch weer bij de nalatenschap opgeteld voor de berekening van erfbelasting. De truc slaagt dus niet.
De inmiddels beroemde eigenwoningschenking van €100.800,– vormt een uitzondering op de 180-dagenregel. Deze schenking kan wel binnen zes maanden voor overlijden worden gedaan zonder dat er na overlijden toch weer een bijtelling bij de erfenis plaatsvindt.

Wilt u meer weten over de grote eigenwoningschenking, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Bron: FBN 2017(12) 50.