Erfdienstbaarheden woordelijk in akte verdient voorkeur

Veel onroerend goed in Nederland is “belast” met erfdienstbaarheden. Dat betekent dat u iemand anders bijvoorbeeld overpad over uw erf moet toestaan. Erfdienstbaarheden zijn altijd opgenomen in de leveringsakte als u een huis of grond koopt. Niet altijd wordt daarbij de letterlijke tekst van de erfdienstbaarheid gevolgd, maar weergegeven in een omschrijving en een verwijzing naar bijlagen bij de akte. Dat kan tot problemen leiden.

Gebruikelijk is dat in een akte van levering letterlijk wordt opgenomen welke erfdienstbaarheden gelden ten behoeve en ten laste van het over te dragen onroerend goed. Er bestaat echter geen verplichting tot letterlijke vermelding. Eigenlijk kan er worden volstaan met een duidelijke verwijzing naar de originele tekst(en) en die in kopie aan de akte hechten.
Soms gaat dat niet op. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de situatie vereist dat de tekst wel letterlijk wordt opgenomen in de akte. Dat is bijvoorbeeld het geval als een bij de akte betrokken partij niet in staat is om omschrijving in de akte en verwijzing naar bijlagen te doorgronden. Het is, zeker voor deze partijen, belangrijk dat de informatie uit de openbare registers goed en volledig raadpleegbaar is voor partijen en dat zij zo eenvoudig mogelijk toegang tot die informatie hebben.

Wilt u meer weten over erfdienstbaarheden bij de aankoop van een huis of bedrijfs-onroerend goed? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Sdu OpMaat 2018/0116 dd 15/5/18 ECLI:NL:GHAMS:2018:1559.