Erfenis, let op de verborgen schuld

Een langstlevendentestament geeft meestal veel rust, en dan vooral na het overlijden van de eerste partner. De ander kan ongestoord doorleven, zonder dat de kinderen hun erfdeel kunnen claimen. Maar hoe is het met die rust gesteld na het overlijden van de langstlevende partner?

Kinderen krijgen bij het eerste overlijden doorgaans nog geen erfdeel, maar een vordering op de ouder die nog leeft. Over die vordering wordt in veel gevallen een rente berekend. Die rente kan bij het tweede overlijden hoog opgelopen zijn. Als het overleden ouderpaar alleen gezamenlijke kinderen heeft is die rente juist een voordeel, de kinderen krijgen het bedrag aan opgelopen rente bij het tweede overlijden belastingvrij.

Maar als er kinderen uit verschillende relaties zijn, lopen de kinderen van de laatst overleden ouder het risico dat de nalatenschap negatief uitvalt. Zij moeten dan eerst de vorderingen plus rente aan de kinderen van het eerste huwelijk uitbetalen. Om te voorkomen dat zij uit eigen zak moeten bijbetalen kunnen zij de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Deze manier van aanvaarden zorgt ervoor dat zij niet zelf aansprakelijk worden. Nadeel van deze vorm is dat er wel wat procedures en regels aan kleven. Als die niet precies opgevolgd worden, bestaat het risico dat een schuldeiser een kind toch aansprakelijk stelt.

Heeft u te maken met een dergelijke situatie? Kom dan voordat u gaat handelen eerst even bij ons langs. Wij lichten u dan precies voor over de te volgen procedure.

Bron: Notamail 12 februari 2018, nummer 34.