Erfgenamen moeten legaat zelf voldoen

Bij het maken van uw testament kunt u mensen tot erfgenaam benoemen, of ervoor kiezen om een legaat te geven.

Een erfgenaam krijgt een breukdeel of percentage van de nalatenschap. Iemand die een legaat krijgt zal meestal een geldbedrag of bijvoorbeeld een schilderij of een sieraad krijgen. Een erfgenaam heeft inspraak bij de afwikkeling van de erfenis, iemand die een legaat krijgt niet. Er wordt vaak onderscheid gemaakt als iemand bijvoorbeeld kinderen heeft, maar ook een goede bekende en de buren nog iets wil nalaten. De kinderen worden dan vaak tot erfgenaam benoemd. Zij zijn dan verplicht om uit de erfenis een bedrag over te maken naar de in het testament genoemde vrienden en bekenden, of bijvoorbeeld naar goede doel organisaties.

De erfgenamen lopen echter wel een risico, als blijkt dat de nalatenschap niet genoeg geld bevat om de legaten te betalen. De erfgenamen die de erfenis al officieel hebben aanvaard zullen de legaten zelf moeten voldoen. De rechtbank Limburg veroordeelde onlangs een paar kinderen om een legaat aan een vriendin van hun vader te betalen. De erfenis bleek te weinig te zijn. Het legaat van € 100.000 én de erfbelasting van € 45.000 moesten zij uit eigen zak overmaken.

Dit hadden zij kunnen voorkomen door de nalatenschap niet zomaar te aanvaarden, maar bij de notaris een beneficiaire aanvaarding te regelen.

Nog belangrijker is het om bij het maken van het testament al voor te sorteren op het eventueel slinken van de erfenis. Zeker nu ouderen in toenemende mate zelf moeten bijdragen aan zorgkosten is dit realistisch. In het testament kan dan opgenomen worden dat de legaten verminderd worden als de nalatenschap niet groot genoeg meer is om de legaten te voldoen. Is uw testament al beveiligd? Een afspraak op ons kantoor is zo gemaakt!

Bron: Notamail 1 maart 2018, 51. Rb. Limburg 6 december 2017, nr. C/03/222079 / HA ZA 16-345 (RBLIM:2017:12053).