Executeur krijgt gevangenisstraf

Iedereen kan een executeur aanstellen. Dat kan alleen in een testament, opgemaakt bij de notaris. De executeur kan na overlijden de afwikkeling van de nalatenschap verzorgen.

De executeur heeft onder meer de volgende belangrijke taken: het maken van een boedelbeschrijving en het aanwijzen van een boedelnotaris, het oproepen van schuldeisers, het innen van vorderingen, het verkopen van goederen van de nalatenschap om schulden (waaronder de erfbelasting) te voldoen, het uitkeren van legaten, het uitkeren van de legitieme porties en het verstrekken van informatie aan de erfgenamen. Ook het regelen van de uitvaart en meer specifieke zaken zoals het opzeggen van abonnementen, het opruimen van de woning en het doen van belastingaangifte valt onder de taak van de executeur.

Een executeur beheert het bezit van anderen, namelijk de erfgenamen. Dit vertrouwen mag hij niet beschamen door onvoorzichtig te zijn, of bijvoorbeeld risicovolle beleggingen te doen. Onlangs speelde er een geval van een executeur die het heel erg bont had gemaakt. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd omdat hij twee miljoen euro uit de nalatenschap die hij moest afwikkelen naar zijn eigen bv had overgemaakt en daarmee schulden had afgelost.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van de executeur? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Bron: Notamail 2 mei 2018, nummer 105.