Executeurs mogen niet zomaar verkopen

Een executeur wordt meestal aangesteld, om een nalatenschap te kunnen afwikkelen. Soms omdat de erfgenamen dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn, of omdat ze misschien onenigheid zullen krijgen. Ook als de erfgenamen allemaal in het buitenland wonen, is het handig om een executeur ter plaatse te hebben.

In het testament staat meestal duidelijk wat de executeur allemaal mag en moet. Soms vindt degene die het testament maakt het een goed idee, dat de executeur alleen beslist. De executeur mag dan bepalen of hij bijvoorbeeld het huis of de kunst verkoopt. Maar het kan ook zo zijn dat er overleg met- of toestemming van de erfgenamen moet zijn.

Vast staat dat de executeur in ieder geval goederen uit de nalatenschap mag verkopen als dat nodig is om schulden te betalen. Bijvoorbeeld als er een lening terugbetaald moet worden of voor de betaling van erfbelasting. In andere gevallen moet goed gecontroleerd worden of in het testament staat dat er toestemming van de erfgenamen nodig is.

Wilt u de executeurstaak in uw testament zorgvuldig vastleggen? Of bent u executeur en wilt u precies weten wat u wel en niet mag? Een langdurig adviestraject is helemaal niet nodig, een éénmalig gesprek met een van onze medewerkers kan al heel verhelderend zijn. Bel gerust om een afspraak te maken.

Bron: Notamail 25 september 2017, nummer 241.