Giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling onder de loep

Het kabinet wil met het parlement en de goededoelensector praten over mogelijke verbeteringen in de regelingen rond giftenaftrek, ANBI’s en SBBI’s. Het kabinet ziet een grote betrokkenheid van burgers bij goede doelen en wil dat blijvend stimuleren. De huidige giftenpraktijk blijkt nogal gecompliceerd en foutgevoelig te zijn. Het kabinet ziet mogelijkheden om dat te verbeteren.

De overheid erkent het maatschappelijk belang van goede doelen en stimuleert die op verschillende manieren, bijvoorbeeld met de giftenaftrek en ANBI-regeling. Bij de uitvoering van de daarvoor geldende regelingen zou eenvoud en controlemogelijkheid uitgangspunt moeten zijn, maar in de praktijk blijkt volgens het kabinet dat het bij de giftenaftrek en de ANBI-regeling niet altijd zo is. Het blijkt voor de Belastingdienst moeilijk om de gegevens automatisch te verwerken en te toetsen. Ook voor de burger blijken de regelingen gecompliceerd en foutengevoelig, waarmee de bereidheid om te geven zou kunnen afnemen.
Het kabinet heeft enkele suggesties om dit te verbeteren en wil daarover overleggen met de Tweede en Eerste Kamer en met de goededoelensector. Zo zou uitbreiding van de publicatieplicht van ANBI’s en versoepeling van de liquidatiebepaling aan verbetering kunnen bijdragen. Deze en nog meer suggesties gaan in het overleg besproken worden.

Wilt u meer weten over schenkingen en de voorwaarden om fiscale aftrekbaarheid te realiseren? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Brief 1 mei 2018 iz. kabinetsreactie op evaluatie giftenaftrek / praktijk ANBI’s – SBBI’s.