Gunstiger acceptatienormen Nationale Hypotheek Garantie voor ouderen

Het wordt voor senioren eenvoudiger om een hypotheek af- of over te sluiten. Het maximale leenbedrag voor de NHG gaat niet omhoog, maar de criteria op basis waarvan geleend kan worden, worden versoepeld. Geldverstrekkers mogen voortaan een hypotheek verstrekken op basis van de werkelijke maandlasten. Daarmee wordt afgeweken van de gebruikelijke toets in het systeem waarin wordt uitgegaan van een annuïteitenhypotheek, met daarbij horende aflossingsverplichtingen. Wie nu echter een aflosvrije hypotheek heeft, betaalt alleen rente en geen aflossing. De werkelijke lasten zijn dan veel lager dan de lasten op basis van de toets. Met de versoepeling komt daar nu een einde aan voor mensen van 57 of ouder die willen verhuizen.

Tot nu toe kunnen senioren met hoge hypotheeklasten bijna niet verhuizen. Voor een nieuwe hypotheek gelden hoge inkomenseisen terwijl het pensioeninkomen lager is dan het laatst verdiende inkomen.
Nu geldverstrekkers vanaf medio juni NHG-hypotheek mogen verstrekken op basis van werkelijke maandlasten, wordt het voor ouderen weer makkelijker om een hypotheek af te sluiten in geval van verhuizing. De nieuwe oplossing is alleen mogelijk voor hypotheken tot € 265.000 en is alleen mogelijk als u de rente voor langere tijd vastzet.

Wilt u meer weten over de juridische gevolgen van een af te sluiten hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Vastgoed 26/4/18.