Huizenbezitters en huurders opletten voor hoge WOZ-aanslag

Bij sommigen van u is de aanslag al binnen, anderen ontvangen die binnenkort, de gemeentelijke aanslag voor de WOZ-waarde van uw koop- en huurhuis. De inschatting van de experts is tot nu toe dat de aanslagen te hoog zijn. Dat heeft meer gevolgen dan alleen deze aanslag, er zijn namelijk veel meer belastingen aan de WOZ-waarde gekoppeld. Naast de gemeentelijke belastingen zijn dat onder meer erfbelasting, schenkbelasting, verhuurderheffing en inkomstenbelasting. Het belang van een juiste waardering is daarom ook groot.

De eerste miljoen aanslagen zijn al ontvangen, eind deze maand volgen er nog bijna zeven miljoen. De verwachting is dat gemeenten dit jaar gemiddeld 7% meer waarde aan woningen toekennen, in de Randstad oplopend naar 12%. Vorig jaar tekende 1,5% van de eigenaren en huurders bezwaar aan tegen de aanslag, de verwachting is dat dit percentage dit jaar zal oplopen. Vanwege de koppeling aan andere belastingen is het van groot belang dat de hoogte van de WOZ-waarde niet afwijkt van de werkelijke situatie. In te veel gevallen valt die afwijking in het nadeel van de huurder en eigenaar uit.

Over het algemeen leggen veel consumenten zich bij de aanslag neer. Het is zaak om niet zonder meer akkoord te gaan met de aanslag die u wordt opgelegd. Wilt u bezwaar aantekenen, dan moet u dat binnen zes weken na dagtekening van de aanslag doen.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde van de woning die u in eigendom heeft of huurt? Doe een gratis WOZ-waardecheck op https://www.vastelastenbond.nl/woz-waarde.

Bron: Perssupport 20/2/18.