Huwelijk na 1 januari 2018 en eigenwoningschuld en -reserve

Voor 1 januari 2018 trouwde je automatisch in de gemeenschap van goederen. Na die datum is dat veranderd en houden de echtgenoten ieder privé wat zij voor het huwelijk zelf al aan vermogen hadden. Dat heeft ook fiscale gevolgen, bijvoorbeeld voor de eigenwoningschuld en -reserve.

Door de nieuwe regels voor het huwelijk blijven de eigenwoningreserve, het aflossingsschema, de aflossingsstand en de bestaande eigenwoningschuld persoonlijk. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de renteaftrek.

De staatssecretaris van Financiën heeft daarom in een Besluit van 30 januari 2018 goedgekeurd dat het eigen woningverleden van echtgenoten onder voorwaarden toch gelijk mag worden gedeeld. De voorwaarden zijn:

  • Beide echtgenoten hebben de eigen woning en de bijbehorende schuld voor de helft verkregen, mocht dit niet zo zijn dan kan een gezamenlijk verzoek om tegemoetkoming ingediend worden bij de Belastingdienst;
  • Beide echtgenoten nemen de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente voor de helft op in de aangifte voor de inkomstenbelasting, bij wijze van beroep op het besluit van de staatssecretaris;
  • Beide echtgenoten zijn akkoord dat nadat zij het beroep hebben gedaan, de goedkeuring van de staatssecretaris onherroepelijk is.

Juist omdat de gevolgen onherroepelijk zijn is het van groot belang dat u zich alvorens de aangifte over 2018 in te vullen eerst goed laat adviseren.

Bron: Staatscourant, jaargang 2018 Nr. 5946, gepubliceerd op 31 januari 2018.