Huwelijksvoorwaarden werken niet bij overlijden

Meestal maken mensen huwelijksvoorwaarden met als doel hun vermogens apart te houden. Veel aanstaande echtgenoten hebben dan het oog op echtscheiding. Soms is het risico van een eigen bedrijf de aanleiding.

Als een huwelijk eindigt door overlijden is er meestal niet meer zoveel behoefte meer aan het handhaven van huwelijksvoorwaarden. Daarom nemen veel echtgenoten voor die situatie een zogenaamd finaal verrekenbeding op. Als het huwelijk eindigt door overlijden van een van de echtgenoten dan doen zij net alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Voordeel is dat er geen duidelijk onderscheid in vermogens aangebracht hoeft te worden bij de aangifte voor erfbelasting. Dat is vooral handig als echtgenoten hun vermogens niet altijd apart geadministreerd hebben.

Daarnaast kan het beding soms fiscaal voordeel opleveren.
Onlangs moest de rechter oordelen over een situatie waarin een echtpaar de relatie al had verbroken, toen een van de echtgenoten overleed. Omdat de echtscheidingsprocedure nog niet was afgerond waren zij nog officieel gehuwd en zou de finale verrekening uitgevoerd moeten worden bij het overlijden. De minder vermogende partij zou dan recht krijgen op een deel van het vermogen van de meest vermogende echtgenoot. In dit speciale geval heeft de rechter bepaald dat de verrekening niet toegepast hoefde te worden omdat de echtgenoten al uit elkaar waren. Als in de huwelijksvoorwaarden had gestaan dat het huwelijk als geëindigd wordt beschouwd bij indiening van het echtscheidingsverzoek, dan was de situatie duidelijker geweest, en een rechtszaak onnodig.

Is uw akte van huwelijksvoorwaarden duidelijk geformuleerd? Wij kijken graag met u mee.

Bron: Notamail 25 april 2018, 99.