Keuze geslachtsnaam echtgenoot

Volgens de wet mag een gehuwde man of vrouw de geslachtsnaam van de andere echtgenoot voeren, zelfs nadat het huwelijk is ontbonden. Als de echtgenoot opnieuw in het huwelijk is getreden of een geregistreerd partnerschap is aangegaan mag de naam van de eerste partner niet meer gebruikt worden.

Als er geen kinderen zijn kan de partner de rechter verzoeken om na de echtscheiding het gebruik van de geslachtsnaam door de ex-partner in te trekken.

Voordat het huwelijk plaatsvindt, kunnen de echtgenote kiezen of zij de geslachtsnaam van de echtgenoot willen voeren. Er blijkt een groot misverstand te bestaan onder echtgenoten over het gebruik van de geslachtsnaam. Het gaat slechts over het gebruik van de naam van de partner in het maatschappelijk verkeer. Het is dus geen officiële geslachtsnaamwijziging. In de huwelijksakte moet dan dus ook de eigen geslachtsnaam worden gebruikt, en niet de naam van de partner.

Bron: Hof Amsterdam 26 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3921. Art. 57 lid 1 aanhef en sub c van het Besluit Burgerlijke Stand 1994.