Krijgt de langstlevende de helft plus een kindsdeel?

Als er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, zijn veel mensen van mening dat de langstlevende de helft plus een kindsdeel erft.

Het is een veel gehoorde stelling, maar het is niet helemaal juist. De langstlevende krijgt niet de helft plus een kindsdeel, maar een kindsdeel. De langstlevende bezit al de helft van het gemeenschappelijk vermogen. De nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot is de helft van het gemeenschappelijk vermogen, en die gaat naar de langstlevende en de kinderen, ieder voor een gelijk gedeelte.

Veel mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zijn van mening dat de echtgenoot bij overlijden niet erft. Ook dat is een groot misverstand.

Als er geen testament is, zal de echtgenoot automatisch erfgenaam zijn van de gehele nalatenschap van de echtgenoot of geregistreerd partner. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van (beperkte) gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden.

Is uw testament op orde? Wij helpen u graag als u een periodieke update wilt doorvoeren.