Meldingsplicht maatregelen energiebesparing voor bedrijven

Bedrijven krijgen er een nieuwe verplichting bij. Nu gaat het om het melden van getroffen energiebesparingsmaatregelen. Dat is volgens minister Wiebes nodig omdat de doelen uit het Energieakkoord nog niet zijn bereikt. Om beter te kunnen handhaven zou de meldplicht nodig zijn.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om besparingsmaatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. De minister gaat in elk geval betere voorlichting geven over de maatregelen. De meldplicht moet ervoor zorgen dat inspecteurs gericht kunnen controleren.

De verplichting tot melding zal wettelijk per 1 juli 2019 ingaan, maar de minister, de gemeenten en het bedrijfsleven zijn al overeengekomen om vanaf nu al op deze manier te gaan werken. Daar komt 3 miljoen euro voor beschikbaar.

Naast deze maatregel zijn nog enkele andere afspraken gemaakt over energiebesparing in maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en ziekenhuizen, en voor extra energiebesparing in de glastuinbouw.

Wilt u meer weten over deze meldplicht, ga dan naar https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zake….

Bron: SDU Opmaat 15/2/18 2018/0071.