Minder financiële risico’s huizenmarkt dan bij aanvang crisis in 2008

Er komt wat rust op de huizenmarkt op het onderdeel financiering. De risico’s die er tien jaar geleden aan hypotheken kleefden, zijn verleden tijd. De minister van Financiën verwacht geen nieuwe maatregelen op dit terrein, zo liet hij onlangs weten. De situatie voor huizenbezitters is nu veel beter en niet meer te vergelijken met de situatie gedurende de achter ons liggende crisis.

Er zijn het afgelopen decennium maatregelen getroffen om excessen te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek, beperking van de aflossingsvrije hypotheek en grenzen aan het totale krediet voor kopers.
De prijzen van koopwoningen liggen landelijk gemiddeld bijna weer op hetzelfde niveau als tijdens de piek in 2008. Er bestaan wel grote regionale verschillen, zowel wat betreft steden onderling als in de verhouding stad-platteland. De huidige kooplust is niet het gevolg van meer kredietverlening, maar vooral ingegeven doordat oudere generaties de jongere generatie financieel ondersteunen bij de aankoop van een huis. Dat wordt mede veroorzaakt door de lage rente op spaargeld.
Er is volgens de Nederlandse Bank maar één oplossing over om de markt aan de gang te houden bij het huidige woningtekort en dat is vooral bouwen. Het kabinet lijkt daar wel mee in te stemmen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het kopen van een huis en de financiële aspecten daarvan duidelijk vast te leggen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: FD 20/4.