Nieuw beleid: schenkbelasting bij huwelijksvoorwaarden?

Toen het Belastingplan 2018 werd gepresenteerd, was er sprake van nieuwe regels om te beoordelen of bij het aangaan van een huwelijk of het maken van huwelijksvoorwaarden schenkbelasting moest worden betaald.

Het voorstel was bedoeld om misbruik tegen te gaan door mensen die bij het aangaan van een huwelijk of het wijzigen van huwelijksvoorwaarden schenkbelasting willen ontgaan. De Tweede Kamer vond dat door het voorstel te veel goedwillende burgers zouden worden geraakt. De Staatssecretaris van Financiën heeft het voorstel opnieuw bekeken en bekend gemaakt in welke gevallen geen sprake zal zijn van heffing van schenkbelasting:

  • Bij het aangaan van een huwelijk zonder huwelijksvoorwaarden wordt geen schenkbelasting geheven;
  • Bij het maken van huwelijksvoorwaarden waarbij wordt aangesloten bij het wettelijk huwelijksvermogensregime is ook geen sprake van schenkbelasting;
  • Bij het maken van huwelijksvoorwaarden waarbij de echtgenoten zich over en weer verplichten om bij echtscheiding en overlijden, of alleen bij overlijden, op gelijke voet met elkaar af te rekenen conform de wet zoals die voor en na 1 januari 2018 geldt, is ook geen sprake van schenkbelasting. Helaas heeft de staatssecretaris hier geen gelijke regeling voor samenwoners genoemd, die kunnen mogelijk een beroep doen op een brief van de Belastingdienst uit 2013;
  • Als de partners samen een eigen woning hebben en in de huwelijkse voorwaarden hebben vastgelegd dat een echtgenoot meer eigen vermogen heeft ingebracht en de ander een schuld aan de inbrengende echtgenoot heeft, is – onder voorwaarden – geen schenkbelasting verschuldigd;
  • Bij het aangaan van huwelijksvoorwaarden waarbij men afspreekt een algehele gemeenschap van goederen aan te houden, maar waarbij de echtgenoten afspreken bij ontbinding niet op gelijke basis, maar ongelijk te verdelen wordt geen schenkbelasting geheven als de meest vermogende echtgenoot na de verdeling nog tenminste vijftig procent heeft van het gemeenschappelijk vermogen, en maximaal de gerechtigdheid die hij voordien al had. Ditzelfde geldt als de echtgenoten niet overgaan naar een gemeenschap van goederen maar afspreken aan het eind van het huwelijk ongelijk te verrekenen.

Heeft u trouwplannen of bent u van plan uw huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Als u meer wilt weten over het nieuwe beleid dan kunt u altijd op ons kantoor terecht voor een oriënterend gesprek.

Bron: Notamail 3 april 2018.