Notaris vervangt ongeschikte executeur

Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden.

Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen.

Onlangs werd een executeur in een nalatenschap waarin zich een onderneming bevond en er complexe familieverhoudingen speelden vervangen door een notaris. De rechter had op verzoek van de erfgenamen geoordeeld dat de executeur tegen een dergelijke taak niet was opgewassen en ook een eigen belang had nu zij schulden aan de nalatenschap had.

Wilt u dergelijke problemen voorkomen, dan kan een benoeming van een executeur en opvolgend executeur soms al helpen. De eerste executeur kan zijn benoeming niet accepteren als het hem een te zware taak lijkt en dan komt de volgende executeur aan bod. Ook is het mogelijk de executeurstaak al helemaal voor te bereiden samen met de beoogd executeur en de notaris, door het opstellen van een goed testament en een bijbehorende memo voor de executeur.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Wij zijn graag behulpzaam bij een dergelijk voorbereidend proces.

Bron: Notamail 12 juni 2018, nr. 137.