Omzetting partnerschap en nieuwe regels huwelijk

In Nederland kan men naast het ‘gewone’ huwelijk ook kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Toch zijn er soms mensen die na enige tijd hun geregistreerd partnerschap willen omzetten in een huwelijk.

Een dergelijke omzetting kan geregeld worden door een akte van omzetting via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Door de omzetting wordt de positie van kinderen die tijdens het partnerschap zijn geboren niet gewijzigd.

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe regels voor gehuwden en geregistreerd partners. De alom bekende algehele wettelijke gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen.

Als mensen die geregistreerd partners werden vóór 1 januari 2018, na die datum een omzetting naar een huwelijk regelen blijft de oude regeling van een algehele gemeenschap van goederen van toepassing. Heeft het stel voor hun partnerschap bij de notaris partnerschapsvoorwaarden opgesteld dan blijven die voorwaarden vanzelfsprekend van toepassing.
Heeft u vragen over de nieuwe regeling of denkt u over omzetting van uw partnerschap in een huwelijk? Wij denken graag met u mee, u kunt een afspraak maken via het secretariaat van ons kantoor.

Bron: JBN 3, maart 2018/11.