Ondernemer en trouwen na 1 januari 2018

Bent u ondernemer en gaat u binnenkort trouwen? Zorg er dan voor dat u zich tijdig laat informeren over het maken van huwelijkse voorwaarden.

Voor 1 januari 2018 was trouwen in de algehele gemeenschap van goederen standaard. Alle bezittingen van man en vrouw werden gemeenschappelijk. Dat was slechts anders als een echtgenoot door erfenis of schenking met een zogenaamde uitsluitingsclausule iets in privé verkreeg.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen echtgenoten naar Nederlands recht alleen nog in algehele gemeenschap van goederen trouwen, als zij dat voor hun huwelijk vastleggen bij de notaris. Regelen zij niets, dan trouwen zij in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.

Als een ondernemer gaat trouwen valt de onderneming niet in de beperkte gemeenschap. Maar er is een nieuwe bepaling in de wet gekomen, waardoor een ondernemer een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid moet voldoen aan de gemeenschap.

Het is nu nog niet duidelijk wat een redelijke vergoeding is, en we zullen moeten afwachten hoe rechters in de komende jaren omgaan met geschillen over dit onderwerp.

Om procedures te voorkomen is het voor elke ondernemer die na 1 januari 2018 gaat trouwen een must om huwelijkse voorwaarden te maken, waarin afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat de wettelijke regeling in volle omvang van toepassing wordt.

Bron: JBN 2017, 10.