Onterfd kind mag gegevens opvragen

Als een kind wordt overgeslagen in het testament van zijn vader of moeder kan hij bij de andere erfgenamen en de executeur aanspraak maken op zijn zogenaamde legitieme portie.

De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar het kind normaal gesproken recht op had. Maar hoe weet het kind waarover de helft wordt berekend? De wet geeft het overgeslagen kind het recht om inzage te vragen in alle gegevens die hij nodig heeft om zijn portie te berekenen. Het kind kan dat opvragen bij de executeur of bij de andere erfgenamen. Als het moet kun jij dit – weliswaar op eigen kosten – zelfs via de rechter afdwingen.

Als de executeur en erfgenamen weigeren om mee te werken kan het kind zelfs een machtiging vragen aan de rechter om zijn verzoek om informatie direct bij de bank in te dienen.

Wilt u meer weten over de rechten van een kind bij onterving? Maak gerust een afspraak op ons kantoor.

Bron: Tijdschrift Erfrecht 2017/6.