Oprichten kapitaalvennootschappen kan over enkele jaren ook online

De Europese Commissie is van plan om het oprichten en inschrijven van een bv of nv ook online mogelijk te maken. Volgens de Commissie moeten oprichting en inschrijving makkelijker worden. U kunt de hele maand juni uw mening laten weten via www.internetconsultatie.nl.

Het plan moet uitmonden in een richtlijn die voor alle EU-landen gaat gelden. Volgens de Commissie hoeven bedrijven na invoering slechts eenmalig informatie te registreren. Alles bij elkaar opgeteld moet dat bedrijven tussen € 42 en 84 miljoen gaan schelen. In de nieuwe richtlijn komt ook te staan welke informatie het handelsregister nodig heeft en wat derden daaruit kunnen raadplegen.
Met deze Europese aanpak moet het voor bedrijven eenvoudiger worden om een nevenvestiging in een andere lidstaat te openen. Elke lidstaat krijgt de vrijheid om een uitzondering te maken voor nv’s.

De nieuwe mogelijkheid wordt verwerkt in de bestaande richtlijn oever grensoverschrijdende fusie en kapitaalbescherming.

Wilt u meer weten over hert oprichten van nv of bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 22/5/18.