Oud-bestuurder niet verantwoordelijk voor opvolger

Een oude, lege bv opkopen hoeft niet zonder meer verdacht te zijn. Reden kan zijn dat u met uw onderneming vanuit een al langer bestaande bv meer vertrouwen in uw branche bereikt. De vraag is echter hoe het dan zit met uw aansprakelijkheid als u de bv na verloop van tijd weer verkoopt omdat u al geruime tijd geen opdrachten heeft en de koper katvanger blijkt te zijn.

Het hof Den Haag deed onlangs uitspraak in een dergelijke zaak. De verkoper van de bv was er bij de transactie van uitgegaan dat de koper de door de bv geleden verliezen zou benutten voor verliescompensatie. De bv had echter op enig moment na de verkoop – onder de nieuwe eigenaar – goederen verkocht zonder aangifte omzetbelasting te doen. De Belastingdienst reageerde daarop met een forse naheffingsaanslag. Die kon niet worden betaald, waarop de bv failleerde. De curator stelde daarop alle voormalige bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort. De curator vond dat de voormalige bestuurders onbehoorlijk en onrechtmatig hadden gehandeld.

De rechtbank vond dat de voormalig bestuurders onderzoek hadden moeten doen naar de bedoelingen en motieven van de koper. Volgens de rechtbank hadden zij op grond van een eenvoudig internetonderzoek kunnen constateren dat de koper malafide was.
Het hof ging daar lijnrecht tegenin. Voor het hof was in deze zaak doorslaggevend dat de verkopend bestuurder eerder de bv als bestaande vennootschap kocht omdat in zijn branche een oudere bv een betrouwbarder imago heeft. Verder was voor het hof van belang dat de verkopend bestuurder rekening hield met de mogelijkheid dat de koper de verliezen in de bv fiscaal zou benutten voor verliescompensatie. Dat hoefde volgens het hof geen argwaan te wekken.
De door de curator ingebrachte stelling van “eenvoudig internetonderzoek” schoof het hof terzijde. Van een niet-juridisch geschoolde lezer mag niet worden verwacht dat deze faillissementsverslagen zou kunnen vinden en begrijpen dat de koper al eerder katvanger was geweest.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid na verkoop van uw bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 19/3/18 2018/110 ECLI:NL:GHDHA:2018:446.