Overgang dga-pensioen op partner vergt aandacht

Wat gebeurt er met uw ondernemerspensioen als u als directeur-grootaandeelhouder (dga) zou overlijden? Veel dga’s hebben pensioen in eigen beheer opgebouwd en hun pensioenpot omgezet in een oudedagsverplichting. Sinds vorig jaar is het echter niet meer mogelijk om een pensioenpot op te bouwen binnen de bv en moet u als dga sindsdien kiezen wat u met het pensioen in eigen beheer wilt gaan doen. De keuzemogelijkheden zijn het pensioen bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Als u het pensioen afkoopt, moet u behoorlijk in de buidel tasten, u moet namelijk in één keer fiscaal afrekenen. Veel dga’s kiezen daarom eerder voor de oudedagsverplichting. Deze ODV keert vanaf een vooraf bepaalde datum het geld in twintig gelijke delen uit.
Als u eerder zou overlijden, dan gaat de aanspraak over op uw erfgenamen. Ook zonder testament – en bij eerder overlijden dan uw partner – erft uw partner op grond van de wet de gehele ODV. U hoeft daar niets voor te regelen.
U kunt uiteraard bij testament wel afwijken van deze wettelijke regel, met dien verstande dat de erfgenaam een natuurlijk persoon moet zijn. Als deze overgang niet zuiver gebeurt, wordt de ontvangende erfgenaam fiscaal flink belast.

Hoe gaat dat dan als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd? Uw partner maakt dan niet automatisch aanspraak op de gehele ODV, maar krijgt een vordering op de helft van de aanspraak op de ODV in de nalatenschap. Als u dat anders wilt, zult u dat wel bij testament moeten regelen.

Wilt u meer weten over uw dga-pensioen voor het geval u overlijdt? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Rendement.nl 6/3/18.