Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken.

Een proces van bedrijfsopvolging duurt altijd meerdere jaren. Een van de eerste aspecten waar u mee bezig gaat is de beoogde opvolger. Moet die wel of niet uit de familie komen en is die op de hoogte van wat dat inhoudt? Wat moet hij of zij kunnen om het bedrijf voort te zetten?
Bij de voorbereiding hoort ook het in kaart brengen van het opvolgingsproces en de afspraken die u met de opvolger wilt/gaat maken. Vanzelfsprekend komt daar ook de rol van overige familieleden aan bod en worden hun belangen in kaart gebracht en gewogen.
Een vraag van een heel andere orde is of hetgeen uw bedrijf als business heeft ook toekomstbestendig is. Of moeten er (ook) andere activiteiten worden ontplooid?
Wat de opvolger betreft moet duidelijk zijn wat die van plan is. Gaat er het een en ander veranderen en kunnen die veranderingen rekenen op medewerking van de achterblijvende medewerkers?
Wat gaat u zelf doen na overdracht? Blijft u nog betrokken bij het bedrijf en zo ja, hoe lang? Of gaat u heel iets anders doen? Leg in elk geval alles vast en werk het uit in een overdrachtsplan.

Het zijn zomaar wat aspecten die bij bedrijfsopvolging een rol spelen. Wilt u er dieper induiken, bel ons dan voor en afspraak.

Bron: Flynth 29 maart 2018.