Schenkbelasting bij aangaan huwelijk of samenlevingscontract?

Om onzekerheid bij echtgenoten en samenwoners te voorkomen, heeft de staatssecretaris van Financiën dit jaar in een besluit aangegeven dat er door het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijks voorwaarden in een aantal gevallen geen schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Voor samenwoners die in hun contract een verrekenbeding bij echtscheiding of overlijden willen opnemen, had de staatssecretaris nog geen uitsluitsel gegeven. Gelukkig geeft de staatssecretaris aan dat op dit moment toch overleg gevoerd wordt over de mogelijkheden voor de samenwoners. Totdat er officieel duidelijkheid komt kunnen samenwoners eventueel een beroep doen op een brief van de Belastingdienst in een vergelijkbaar geval.

Bij het aangaan van beperkte gemeenschap van goederen zoals die sinds 1 januari 2018 werkt, is geen schenkbelasting verschuldigd. Maar als mensen een andere beperkte gemeenschap van goederen afspreken, kan er sprake zijn van een schenking. Dit zal telkens afhankelijk van de feiten en omstandigheden beoordeeld moeten worden.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw huwelijk of samenwoning? Een afspraak is zo gemaakt! U bent van harte welkom op ons kantoor.

Bron: Ministerie van Financiën 20 juni 2018, nummer 2018-0000103361/Notamail 22 juni 2018, nummer 146