Schriftelijkheidsvereiste koopovereenkomst serieus nemen

Binnen enkele jaren is de crisis op de woningmarkt veranderd naar een oververhitte markt. Snel handelen, wordt al gauw als drukmiddel naar kopers gebuikt. Anders gaat iemand anders er mee vandoor. Denk goed na als – of liever voordat – u daarin mee gaat. Bij het kopen van een huis gelden wettelijke formaliteiten.

De koopovereenkomst waarin de (ver)koop van uw huis wordt afgesproken, is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd en al dan niet elektronisch is ondertekend. Althans, als beide partijen particulier zijn en geen professionele contractspartijen. Onlangs speelde een kwestie voor de Limburgse rechtbank waarin een koper de koopovereenkomst netjes ondertekende en deze aan de verkoper stuurde. Die reageert met een akkoord via WhatsApp en besluit later zijn huis toch niet te verkopen.
De koper vindt vanzelfsprekend dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen en vindt dat ook met de WhatsApp aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Voor de rechter ligt het echter toch genuanceerder. Een WhatsApp bericht is geen (elektronische) ondertekening van de koopakte. Je zou het hooguit een toezegging van verkoper tot de ondertekening van de koopovereenkomst kunnen noemen. Een schriftelijke koopovereenkomst is een zogenaamde onderhandse akte, daarvoor is wettelijk voorgeschreven dat deze ondertekend moeten zijn.
Gelet op de integrale overeenstemming tussen koper en verkoper in het onderhavige geval, lijkt sprake van contractsdwang, Daarbij zou de koopovereenkomst door de verkoper alsnog moeten worden voorzien van dagtekening en ondertekening. Echter, als koper of verkoper particulier is, dan gaat dat niet op. De verkoper kan er in dit geval zonder kleerscheuren uitstappen.

Wilt u meer weten over de koopovereenkomst en over de daadwerkelijke overdracht van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Vastgoedactueel 22/5/18 ECLI:NL:RBLIM:2018:3816.