Starter komt moeilijker aan koophuis

Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis.

De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het eerste kwartaal van 2018 verder gedaald ten opzichte van voorgaande kwartalen in 2017. Dat komt vooral omdat mensen de huidige periode ongunstig beoordelen als het gaat om de mogelijkheid om een huis te kopen. Volgens veel starters is de situatie de afgelopen tien jaar niet zo ongunstig geweest. Het heeft allemaal tot gevolg dat starters op dit moment geconfronteerd worden met hoge woonlasten, een lager ervaren comfort in hun huidige woning en weinig zicht op een ander, eigen huis.
Terwijl twee op de drie huidige woningbezitters hun huis ideaal vindt, is dat bij starters maar vijftien procent, meer dan vier keer zo laag.

Volgens ING zijn koopwoningen voor starters te duur of niet beschikbaar. Zij moeten daarom blijven zitten in hun huidige onderkomen, met als gevolg een lager ervaren woongenot en hoge lasten. Dat laatste kan weer leiden tot financiële kwetsbaarheid, zelfs in die mate dat ook op termijn geen huis meer kan worden gekocht.

Heeft u toch een huis op het oog en wilt u weten welke juridische stappen u moet zetten om het huis te kopen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Vastgoedactueel 29 maart 2018.