Verdeling aanmerkelijkbelangaandelen bij scheiding aan fiscale termijn gebonden

Wie een belastingaanslag over levering van de aanmerkelijkbelangaandelen (ab-aandelen) bij echtscheiding wil voorkomen moet dat binnen twee jaar na expliciete wilsovereenstemming over de scheiding doen. Tot nu toe was het tijdstip tot wanneer de ab-aandelen fiscaal gunstig konden worden overgedragen niet duidelijk.

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd was, is uw zijn partner voor 50% eigenaar van de aandelen in de bv. Die moeten net als alle andere goederen die in de huwelijksgemeenschap vallen, worden verdeeld. Meestal gebeurt dat in economische zin al ten tijde van het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant of de vaststellingovereenkomst. Echter, dat is niet voldoende! Pas als die aandelen van uw ex-partner bij notariële akte aan u zijn geleverd, is de ontbonden gemeenschap verdeeld.
Om een fiscale afrekening over de ab-claim te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de notariële akte van levering binnen twee jaar na ondertekening van het echtscheidingsconvenant of de vaststellingovereenkomst plaatsvindt. Formeel geldt als aanvangsdatum van die termijn de dag waarop u met elkaar wilsovereenstemming bereikt over de verdeling van de huwelijksgemeenschap en de financiële consequenties daarvan. Die wilsovereenstemming blijkt als het goed is uit het ondertekende echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Als startdatum voor de termijn van twee jaar kunt u dan ook het beste uitgaan van de datum waarop echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst zijn onvertekend.

Wilt u meer weten over de levering van aanmerkelijkbelangaandelen bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 26 maart 2018.