Verjaring bij door u gebruikte gemeentegrond

Elke gemeente bezit wel grond, die in gebruik is bij de eigenaar of huurder van een aangrenzende woning, zonder dat voor dat gebruik een huur- of gebruiksovereenkomst is gesloten. Veel gemeenten hebben dat de laatst tijd in kaart gebracht, sommige nemen maatregelen. Wat kunt u verwachten als u zo’n stukje grond in gebruik heeft?

Het is heel goed mogelijk dat u een brief van de gemeente krijgt. Daarin kan staan dat u de grond niet langer mag gebruiken, kunt kopen of huren. Als uit het kadaster blijkt dat de gemeente eigenaar is, lijkt de gemeente in haar recht te staan. Echter, dat kan zomaar anders zijn, bijvoorbeeld omdat door verjaring van de grond in eigendom is overgegaan op de gebruiker. Daarvan is sprake als de eigenaar na twintig jaar nog steeds geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om beëindiging van het gebruik door een derde te eisen. Is die tijd verstreken, dan kunt u als gebruiker op grond van verjaring eigenaar van de grond zijn geworden.

Het gaat er wel om of u – in juridische termen – de “feitelijke macht” over de grond had en de intentie had om de grond voor u zelf te gaan houden. Die had of heeft u als het betreffende stuk grond niet toegankelijk is voor derden, bijvoorbeeld omdat u het heeft afgesloten met een hek. U heeft ook feitelijke macht als u iets op het stuk grond heeft gebouwd. In beide gevallen heeft u dan zogenaamde “bezitsdaden” verricht.

Uit de jurisprudentie blijkt echter dat niet zo gauw kan worden geconcludeerd dat een gebruiker de intentie had om het stuk grond voor zichzelf te houden. Gemeenten vinden particulier gebruik vaak aanvaardbaar omdat zij daar zelf voordeel bij hebben in de vorm van minder onderhoud. Echter, dat de gemeente daartegen niet optreedt, rechtvaardigt nog niet de conclusie dat zij niet geïnteresseerd is in de grond. Alleen bij daadwerkelijke bezitsdaden door de gebruiker zal de eigendom na verjaring overgaan.

Wilt u meer weten over verjaring van eigendom? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: https://www.flynth.nl/nieuws-achtergrond/nieuws/gebruikt-u-grond-van-de-….