Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2019

Iedereen die een erfenis of schenking ontvangt kan te maken krijgen met erf- of schenkbelasting. Gelukkig wordt niet elke schenking of nalatenschap door belasting getroffen, want er zijn diverse vrijstellingen van toepassing.

De vrijstellingen worden elkaar jaar bijgesteld en voor het belastingjaar 2019 kunt u – afhankelijk van de relatie tussen gever en ontvanger – met de volgende bedragen rekening houden:

Vrijstellingen efbelasting:

  • De partner: € 650.913
  • Een (klein)kind: € 20.616
  • Een ouder: € 48.821

Let wel, bij de partner kan de waarde van een pensioen voor de overblijvende partner in mindering gebracht worden op de vrijstelling, de zogenaamde pensioenimputatie.

Vrijstellingen schenkbelasting:

  • Jaarlijks aan een kind: € 5.428
  • Eenmalig aan een kind tussen 18-40 jaar: € 26.040
  • Eigenwoningschenking: € 102.010
  • Jaarlijks aan alle andere personen: € 2.173

Goede doelen (met ANBI-registratie) zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Wilt u meer weten over de tarieven en vrijstellingen rond schenken en nalaten? Bel dan gerust met een van onze medewerkers, wij helpen u graag.

Bron: Successiewet 1956, artikel 32 en 33.