Wees voorzichtig met aanbouw aan appartement

Een huis kopen is iets heel anders dan een appartement kopen. Een appartementseigenaar heeft te maken met mede-eigenaars van gezamenlijke ruimten en met gezamenlijk onderhoud. Een huizenkoper heeft daar geen last van. Vorig jaar is een wettelijke verbetering ingevoerd op het functioneren van verenigingen van eigenaars. Als gevolg daarvan is ook het modelreglement dat geldt bij splitsing in appartementsrechten veranderd. Dat heeft bijvoorbeeld ook gevolgen als u een aanbouw aan uw appartement wilt realiseren.

Verwarrend is nu of bij het appartement dat u koopt nog een splitsingsakte op basis van het reglement 2006 van toepassing is, of dat u al koopt op basis van het nieuwe model. Onder het nieuwe model heeft u bij een voorgenomen aanbouw vooraf toestemming nodig van de vereniging van eigenaars. De kosten van de aanleg, het onderhoud, eventuele schade en extra premies voor uw rekening als eigenaar, en daarmee ook voor uw opvolgers.
Viel uw appartement ten tijde van de aankoop nog onder het ouder regime van model 2006, dan is de situatie heel anders. U loopt dan bij het realiseren van een aanbouw het risico dat de aanbouw juridisch onderdeel kan worden van het gemeenschappelijke gebouw. Om dat te voorkomen moet de splitsingsakte van het complex worden aangepast dan wel een aanvullende overeenkomst met een kettingbeding tussen alle appartementseigenaren.

Bent u van plan een appartement te kopen? Kijk dan vooral ook welk splitsingsreglement voor dat complex geldt, die van 2006 of die van 2017. Meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Vastgoedactueel 15/3/2018 / IJzer Advocaten.